15 ธันวาคม 2562
วันที่/เวลา 
วันที่ : 15/12/2562 - 15/12/2562
เวลา : 17:00 - 22:00
ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี
แต่งงานน้องฝ้าย
ม.พายัพ
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 15/12/2562 - 15/12/2562
เวลา : 10:00 - 12:00
ผู้บันทึก : นางฐิติรัตน์ มนตรี
พบนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร (คก.งานวินัย)
ณ ศูนย์กีฬาฯ
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 4/12/2562 - 4/1/2563
เวลา : 14:00 - 22:00
ผู้บันทึก : น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง
ร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 อินทนิลเกมส์
สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้