ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก Greening Michigan Institure, Michigan State Univerisity,สหรัฐอเมริกา เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:15:18     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 137

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี้ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Mr.Andy Northrop, Extension Educator/Statewide Tourism Leader จาก Greening Michigan Institute, Michigan State University (MSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องคุณหญิงสำอางค์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ในการทำวิจัยร่วมทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
67

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
42

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
85

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
101

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
101

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
104

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
65

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
62

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
127

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
152