ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก Greening Michigan Institure, Michigan State Univerisity,สหรัฐอเมริกา เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:15:18     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 110

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี้ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Mr.Andy Northrop, Extension Educator/Statewide Tourism Leader จาก Greening Michigan Institute, Michigan State University (MSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องคุณหญิงสำอางค์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ในการทำวิจัยร่วมทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
40

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
28

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
104

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
133

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
90

ส ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยำลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.

21/4/2560 14:51:23
510

โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) : กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/4/2560 16:40:14
374

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

13/9/2559 9:56:09
1020

สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ

15/7/2559 11:30:59
876

อธิการบดี UPLB ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12/7/2559 11:48:44
818