กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน และสำนักงานคุณภาพฯ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมตักบาตรวันศุกร์สิ้นเดือน


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:26:29     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 208

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมตักบาตรวันศุกร์สิ้นเดือน ของสำนักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

10/1/2561 16:03:02
65

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผุ้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560

19/12/2560 16:00:40
57

การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

29/11/2560 9:19:47
80

วิพากษ์ SAR สำนักงานอธิการบดี

23/11/2560 13:33:26
75

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560

23/11/2560 13:19:00
89

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
113

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
95

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
163

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
198

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
139