อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:41:52     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 587

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมประธานหลักสูตร และคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในของมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

10/1/2561 16:03:02
65

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผุ้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560

19/12/2560 16:00:40
57

การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

29/11/2560 9:19:47
80

วิพากษ์ SAR สำนักงานอธิการบดี

23/11/2560 13:33:26
75

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560

23/11/2560 13:19:00
89

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
113

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
95

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
163

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
198

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
139